Van donderdag 1 t/m vrijdag 9 juni krijgt u de kans om het cultuuraanbod van Nederweert te ontdekken, want dan vindt de Cultuurweek plaats. Een heuse primeur! In alle kerkdorpen van onze gemeente vinden er activiteiten plaats waar u naartoe kunt gaan. Zo stellen culturele amateurverenigingen hun clubgebouw open, organiseren ze openbare repetities en zijn er workshops, exposities, voorstellingen, lezingen en andere activiteiten die u kunt bezoeken. Alle disciplines – taal, theater, muziek, erfgoed, fotografie, dans en volkscultuur – zijn vertegenwoordigd. Voor elke leeftijd is er wel wat leuks te doen. De feestelijke week wordt afgesloten met een familiefestival. Schrijf het alvast in uw agenda en bekijk hier het volledige programma.

Platform Cultuur Nederweert

Als Platform Cultuur Nederweert werken we samen aan een rijk en zichtbaar cultureel aanbod. Gemeente Nederweert, RICK, het basisonderwijs en de muziekverenigingen van Nederweert zetten zich sinds een aantal jaren in om cultuur in Nederweert meer voor het voetlicht te brengen. Sinds 2018 doen ze dat samen onder de vlag van Platform Cultuur Nederweert. Daar waar het in eerste instantie vooral gericht was op muziekverenigingen, richt het zich nu meer op culturele initiatieven in brede zin.

Voor het culturele veld én de inwoners en bezoekers van Nederweert

Vanuit de overtuiging dat cultuur positief bijdraagt aan ieders welzijn en gezondheid, wil het Platform Cultuur Nederweert een podium bieden aan cultuur en de zichtbaarheid van de lokale cultuuraanbieders en cultuurmakers en hun activiteiten in de hele gemeente vergroten. Daarnaast streeft het Platform naar meer samenwerking met het culturele veld en tussen lokale cultuuraanbieders onderling. Want door de handen ineen te slaan, dragen we als cultureel veld bij aan de verbetering van het lokale cultuuraanbod. Door elkaar te versterken, kunnen cultuuraanbieders een belangrijke rol spelen in het verrijken van de lokale gemeenschap en het creëren van nieuwe kansen.