Platform Cultuur Nederweert presenteert zijn website met daarop het culturele aanbod in onze mooie gemeente Nederweert. Een online plek waar culturele amateurverenigingen, cultuurmakers en andere culturele initiatieven zich kunnen presenteren.

Ter introductie organiseert het Platform samen met Nederweerter cultuuraanbieders van donderdag 1 t/m vrijdag 9 juni aanstaande de Cultuurweek. Kijk snel verder op deze website voor het programma en volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van alles wat er tijdens de Cultuurweek voorbijkomt. Zet de Cultuurweek in je agenda! Ben je erbij?

Platform Cultuur Nederweert

Als Platform Cultuur Nederweert werken we samen aan een rijk en zichtbaar cultureel aanbod. Gemeente Nederweert, RICK, het basisonderwijs en de muziekverenigingen van Nederweert zetten zich sinds een aantal jaren in om cultuur in Nederweert meer voor het voetlicht te brengen. Sinds 2018 doen ze dat samen onder de vlag van Platform Cultuur Nederweert. Daar waar het in eerste instantie vooral gericht was op muziekverenigingen, richt het zich nu meer op culturele initiatieven in brede zin.

Voor het culturele veld én de inwoners en bezoekers van Nederweert

Vanuit de overtuiging dat cultuur positief bijdraagt aan ieders welzijn en gezondheid, wil het Platform Cultuur Nederweert een podium bieden aan cultuur en de zichtbaarheid van de lokale cultuuraanbieders en cultuurmakers en hun activiteiten in de hele gemeente vergroten. Daarnaast streeft het Platform naar meer samenwerking met het culturele veld en tussen lokale cultuuraanbieders onderling. Want door de handen ineen te slaan, dragen we als cultureel veld bij aan de verbetering van het lokale cultuuraanbod. Door elkaar te versterken, kunnen cultuuraanbieders een belangrijke rol spelen in het verrijken van de lokale gemeenschap en het creëren van nieuwe kansen.