Het Platform Cultuur Nederweert biedt een podium aan cultuuraanbieders en cultuurmakers in de gemeente en ondersteunt hen bij het vergroten van de zichtbaarheid. In navolging van de Cultuurweek start het platform met het organiseren van themagerichte bijeenkomsten.

We starten met de workshop* ‘Deelnemers en (bestuurs)leden werven’ op vrijdag 23 februari bij Dansrijck Nederweert. Ontdek effectieve methodieken en ontvang praktische tips en handvatten om succesvol deelnemers en (bestuurs)leden te werven. Vrijwilligers van culturele organisaties/verenigingen en kunstenaars nodigen wij hiervoor van harte uit!

Programma
18.15 uur: Inloop (koffie en vlaai)
18.30 uur: Opening door wethouder Carla Dieteren
18.45 uur: Workshop Deelnemers en (bestuurs)leden werven*
21.00 uur: Informatie Platform Cultuur Nederweert
21.30 uur: Borrel

Locatie
Dansrijck Nederweert
Kerkstraat 87, Nederweert

Aanmelden
Neem deel en meld je uiterlijk donderdag 8 februari a.s. aan via info@platformcultuurnederweert.nl. Geef je naam, emailadres en telefoonnummer door en vermeld bij  je aanmelding vanuit welke vereniging/organisatie of kunstdiscipline je komt. Geef je mailtje het onderwerp ‘Aanmelden workshop’.

* Voor deze workshop maken we gebruik van de expertise van het Huis voor de Kunsten. Tijdens de workshop leer je onder andere gesprekstechnieken, doelgroepanalyse, het definiëren van het gewenste lidmaatschap, het creëren van een persona en het generen van ideeën voor wervingsacties. Wees klaar om hands-on aan de slag te gaan!

We kijken uit naar een inspirerende avond vol kennisdeling en interactie.